Lista de lucrări ştiinţifice - ub.roƒrilor_ştiin... · International Journal of Indian Psychology/IJIP, Source of Knowledge/ Global Impact factor: 0,363 | ISSN 2348-5396, Volume - [PDF Document] (2024)

Lector universitar doctor,

LUPU COSTICĂ

Lista de lucrări ştiinţifice

1. Teza de doctorat;

Paradigma psihopedagogică a didacticii disciplinei şcolare, conducător ştiinţific prof. univ.

dr. Sorin Cristea, Universitatea Bucureşti. Susţinerea tezei de doctorat, 09.12.2005, Facultatea de

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea de Stat, Chişinău.

2. Cărți și capitole în cărți

a) Cărţi (autor unic)

Lupu, C. (2015), Creativitate și cercetare psihopedagogică, Editura Alma Mater, Bacău

ISBN 978-606-527-512-6.

Lupu, C. (2014), The Psiho-pedagogical Paradigm of Discipline Didactics, LAMBERT

Academic Publishing, OmniScriptum GmbHet Co. KG, Saarbrucken, Deutschland/ Germany,

ISBN: 978-3-659-51674-0.

Lupu, C. (2014), Aritmetica pentru învăţători, Editura Alma Mater, Bacău, ISBN 978-606-527-

340-5.

Lupu, C., (2014), Didactica Jocului, Editura Alma Mater, Bacău, ISBN 978-606-527-341-2.

Lupu, C. (2013), Elemente de geometrie și didactica predării, Editura Alma Mater, Bacău,

ISBN 978-606-527-276-7.

Lupu, C. (2013), Elemente de aritmetică și teoria numerelor, Editura Paralela 45, Pitești, ISBN

978-973-47-1627-2.

Lupu, C. (2012), Didactica matematicii pentru învățământul primar, Editura PIM, Iași, ISBN

978-606-13-1092-0.

Lupu, C. (2011), Didactica predării aritmeticii, Editura Alma Mater, Bacău, 2011, ISBN 978-

606-527-153-1.

Lupu, C. (2011), Didactica predării activităților matematice, Editura Alma Mater, Bacău, ISBN

978-606-527-152-4.

Lupu, C. (2011), Didactica predării matematicii (Vol. I), Editura Alma Mater, Bacău, ISBN

978-606-527-154-8, ISBN 978-606-527-155-5.

Lupu, C. (2011), Didactica predării matematicii (Vol. II), Editura Alma Mater, Bacău, ISBN

978-606-527-154-8. ISBN 978-606-527-156-2.

Lupu, C. (2008), Paradigma psihopedagogică a didacticii disciplinei școlare, Editura

Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-30-2082-0.

Lupu, C. (2006), Didactica matematicii pentru învăţământul preşcolar şi primar, Editura

Caba, Bucureşti, ISBN 973-7672-05-4.

Lupu, C. (2000), Metodica predării matematicii, Manual pentru clasa a XII-a Licee Pedagogice,

Editura Paralela 45, Piteşti, 1999. (ediţia a II-a 2000, ediţia a III-a 2001 şi ediţia a IV-a 2002),

ISBN 973-593-247-4.

b) Capitole în cărţi (coautor)

Lupu, C. (2015), Matematică, Evaluare Națională 2016, 106 modele de teste pentru elevii claselor a

VII-a și a VIII-a, Editura Caba, București, 2014, ISBN 978-606-8537-43-6.

Lupu, C. (2014), Matematică, Evaluare Națională 2015, 104 modele de teste pentru elevii claselor a

VII-a și a VIII-a, Editura Caba, București, 2014, ISBN 978-606-8537-43-6.

Lupu, C., Dumitriu C., (2013), Rolul practicii pedagogice în formarea inițială, Editura Alma Mater,

Bacău, ISBN 978-606-527-262-0.

Lupu, C. (2013), Matematică Bacalaureat, (Sinteze de teorie, Probleme recapitulative grupate pe

tematici, Teste propuse după modelul MEN, Subiecte pentru pregătirea candidaților la examenul de

Bacalaureat), Editura și Tipografia ICAR, București, ISBN 978-973-606-132-5.

Lupu, C. (2013), Matematică, Modele de teste pentru elevii clasei a VIII-a Evaluare Națională,

Editura Caba, București, ISBN 978-973-7672-53-7.

Lupu, C. (2013), Matematică, 100 modele de teste pentru elevii clasei a VIII-a, Evaluare Națională,

Editura Caba, București, 2011, ISBN 978-973-7672-45-2.

Lupu, C. (2012), Matematică, 102 modele de teste pentru elevii clasei a VIII-a Evaluare Națională,

Editura Caba, București, 2012, ISBN 978-973-7672-53-7.

Lupu, C. (2012), Matematică-M2, Clasa a XII-a, Editura Campion, București, ISBN 978-606-8323-

51-5.

Lupu, C. (2011), Matematică, 100 modele de teste pentru elevii clasei a VIII-a, Evaluare Națională,

Editura Caba, București, ISBN 978-973-7672-45-2.

Lupu, C. (2011), Matematică-M2, Clasa a XII-a, Editura Campion, București, ISBN 978-606-8323-

36-7.

Lupu, C. (2010), Matematică, 70 modele de teste pentru elevii clasei a VIII-a, Evaluare Națională,

Editura Caba, București, ISBN 978-973-7672-16-2.

Lupu, C. (2009), Culegere de exerciții și probleme Matematică - M2, Editura Campion, București,

ISBN 978-606-92237-2-7.

Lupu, C. (2007), Metodica activităţii didactice simultane la două şi mai multe clase la ciclul primar

Editura “Gheorghe Alexandru”, Craiova, 2007, ISBN 973-8040-17-5.

Lupu, C. (2007), Lecturi literare pentru clasa I, Îndrumător metodic pentru învăţători, părinţi şi elevi,

Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 2007, ISBN 973-8040-12-4.

Lupu, C. (2007), Teste de matematică pentru examenul de bacalaureat 2007 - M1, Editura

Superscript, Bucureşti, ISBN 973-86585-2-7.

Lupu, C. (2007), Metodica activităţii didactice simultane la două şi mai multe clase la ciclul primar

Editura “Gheorghe Alexandru”, Craiova, ISBN 973-8040-17-5.

Lupu, C. (2007), Lecturi literare pentru clasa I, Îndrumător metodic pentru învăţători, părinţi şi

elevi, Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, ISBN 973-8040-12-4.

Lupu, C. (2006), Dirigenţia şi consilierea, ghid metodologic, Editura “Gheorghe Alexandru”,

Craiova, 2006, ISBN 973-8040-15-9.

Lupu, C. (2006), Metodica predării matematicii în ciclul primar Editura “Gheorghe Alexandru”,

Craiova, 2006, ISBN (10) 973-8040-21-3.; ISBN (13) 978-973-8040-21-3.

Lupu, C. (2006), Teste de matematică pentru examenul de bacalaureat 2006 - M3, Editura

Superscript, Bucureşti, ISBN 973-85957-5-4.

Lupu, C. (2005), Aritmetică şi Teoria numerelor, Editura Egal, Bacău, 2005, ISBN 973-86827-4-3.

Lupu, C. (2006), Matematică pentru examenul de bacalaureat 2006 - M1, Editura Caba, Bucureşti,

ISBN 973-7672-01-1.

Lupu, C. (2006), Matematică pentru examenul de bacalaureat 2006 - M3, Editura Caba, Bucureşti,

ISBN 973-7672-02-2.

Lupu, C. (2005), Matematică pentru examenul de bacalaureat 2005 - M1, Editura Caba, Bucureşti,

ISBN 973-86926-5-2.

Lupu, C. (2005), Matematică pentru examenul de bacalaureat 2005 - M3, Editura Caba, Bucureşti,

ISBN 973-86926-7-9.

Lupu, C. (2004), Teste de matematică pentru examenul de bacalaureat 2004 - M3, Editura

Superscript, Bucureşti, ISBN 973-86585-2-7.

Lupu, C. (2004), Teste de matematică pentru examenul de bacalaureat 2004 - M1, Editura

Superscript, Bucureşti, ISBN 973-85957-5-4.

Lupu, C., Săvulescu D., Lupu I., (2003), Aritmetică. Teorie. Probleme. Metode de rezolvare, Editura

Egal, Bacău, ISBN 973-8211-34-4.

Lupu, C. (2003), Teste grilă şi clasice de matematică. M1, M2, Editura Superscript, Bucureşti, ISBN

973-85957-1-1.

Lupu, C. (2003), Teste grilă şi clasice de matematică. M2, M3, Pedagogic, Editura Superscript,

Bucureşti, ISBN 973-85957-2-X.

Lupu, C., Săvulescu D. (2003), Metodica predării geometriei - Editura Paralela 45, Piteşti, ISBN

973-593-727-7.

Lupu, C. (2002), Bacalaureat–Definitivat - Grad II- Editura Paralela 45, Piteşti, 2002, ISBN 973-593-

537-6.

Lupu, C. , Săvulescu D., (2000), Metodica predării matematicii, Manual pentru clasa a XI-a Licee

Pedagogice, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998 (ediţia a II-a 2000, ediţia a III-a 2001 şi ediţia a IV-a

2002), ISBN973-593-248-2.

Lupu, C. , Săvulescu D., (1996), Aritmetică pentru învățători și elevii Școlilor Normale, Editura

Paralela 45, Piteşti, 1996, ISBN 973-9273-10-6.

Lupu, C. , Matasaru M. (1995), Matematică în grădiniță, Editura PIM, București, ISBN 973-9372-

12-5.

3. Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul științific internațional principal

The Role of Technology in the Process of Learning Mathematics. American Journal of

Operations Research, (2160-8849), Volume 5, 17 March 2015, 89-94. Indexed By: Google Scholar,

AJD, Academic Keys, (ARDI), CrossRef, (DOAJ), EBSCO A-to-Z, (EZB), Index Copernicus, Google-

based Impact factor: 1,27

Using the computer in the graphical representation of geometric figures and solve

problems collinearity, International Journal of Latest Research in Science and

Technology/IJLRST, Source of Knowledge, Global Impact factor: 0,480 / ISSN (Online):2278-

5299, Volume 3, Issue 5: Page No 34-39. September-October 2014, (OAJI.net; Directory of Science,

DRJI, WZP, Index Copernicus International, GIF ), http://www.mnkjournals.com/ijlrst.htm

Research on the Individual Development of Children by Eliminating Stressors, The

International Journal of Indian Psychology/IJIP, Source of Knowledge/ Global Impact factor: 0,363 | ISSN 2348-5396, Volume 2, Issue 1, Paper ID: B00253V2I12014 http://www.ijip.in | Oct to Dec

2014, Pages 102-114. OAJI.net; Directory of Science, DRJI, WZP, Index Copernicus International,

GIF) ; http://www.ijip.

Empirical Research Concerning the Elimination of Violence in Mathematics Lessons, The

International Journal of Indian Psychology /IJIP, Source of Knowledge/ Global Impact factor: 0,363,

ISSN 2348-5396, Volume 2, Issue 2, January to March 2015 Pag. 138-150, OAJI.net; Directory of

Science, DRJI, WZP, Index Copernicus International, GIF); http://www.ijip.

Using the computer in the graphical representation of geometric figures and solve

problems collinearity, International Journal of Latest Research in Science and Technology

/IJLRST, Impact factor: 0,480 / ISSN (Online):2278-5299, Volume 3, Issue 5: Page No 34-39.

September-October 2014, (OAJI.net; Directory of Science, DRJI, WZP, Index Copernicus International,

GIF , ...), http://www.mnkjournals.com/ijlrst.htm

Research on the Individual Development of Children by Eliminating Stressors, The

International Journal of Indian Psychology/IJIP, Source of Knowledge/Impact factor: 0,363

| ISSN 2348-5396, Volume 2, Issue 1, Paper ID: B00253V2I12014 http://www.ijip.in | Oct to Dec

2014, Pages 102-114. (OAJI.net; Directory of Science, DRJI, WZP, Index Copernicus International,

GIF,)

4. Publicații in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferințe internaționale de

specialitate;

c) Articole ştiinţifice publicate în reviste Proceeding ISSI

Methods of Demonstrating the Collinearity of Points in Space,

The 6th International Conference Edu World 2014 EDUCATION FACING CONTEMPORARY

WORLD ISSUES, 7th - 9th November 2014, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 180, 5

May 2015, Pages 847–853, ISSN 1877-0428 , EN. , Marea Britanie, Proceeding paper. Scopus,

ScienceDirect, and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-știință (ISI Web of

Science). Published: 2015.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815015694

Elaborating a Paradigm for the Didactics of a Discipline,

International Conference EDUCATION AND PSYCHOLOGY CHALLENGES - TEACHERS

FOR THE KNOWLEDGE SOCIETY - 3RD EDITION, EPC-TKS 2015, Procedia - Social and

Behavioral Sciences Volume: 203, Pages:35 – 41, ISSN 1877-0428 , EN. , Marea Britanie, Proceeding

paper. Scopus, ScienceDirect, and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-știință

(ISI Web of Science). Published: 2015.

.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815049046

The Analytical-Synthetic Presentation of the Psycho-Pedagogical Paradigm of Discipline

Didactics

Conference: 4th International Conference on Logos University Mentality Education Novelty (LUMEN)

Location: Iasi, ROMANIA Date: APR 10-12, 2014, LUMEN 2014 - FROM THEORY TO INQUIRY

IN SOCIAL SCIENCES Book Series:

Procedia Social and Behavioral Sciences Volume: 149 Pages: 508-512 Published: 2014

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814050125

Establishment of Cognitive Functions trough Mathematical Education

Conference: 9th International Conference eLearning and Software for Education Location: Bucharest,

ROMANIA Date: APR 25-26, 2013, QUALITY AND EFFICIENCY IN E-LEARNING, VOL 1 Book

Series: eLearning and Software for Education Pages: 178-183 Published: 2013 .

The model object-product-cognitive operation through mathematical education

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 163, Pages 132 – 141 (19 December 2014),

International Conference on COMMUNICATION AND EDUCATION IN KNOWLEDGE SOCIETY,

Nr. pagini* 9, Pagina început* 132, Pagină sfârşit* 141. ISSN* 1877-0428 , Limba* EN. Marea

Britanie, Proceeding paper . 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the

CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/). Peer review under the responsibility of

the West University of Timisoara. Scopus, ScienceDirect, and Thomson Reuters Conference Proceedings

Citation Index-știință (ISI Web of Science). Procedia - Social and Behavioral Sciences 163, (19 December 2014 ), Pages 132 – 141

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281406399X

The Contribution of the New Technologies to Learning Mathematics

Procedia - Social and Behavioral Sciences, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.150,

International Conference: EDUCATION AND PSYCHOLOGY CHALLENGES - TEACHERS FOR

THE KNOWLEDGE SOCIETY – 2nd EDITION EPC – TKS 2013. Volum Nr.* 128, An* 22 April

2014, Nr. pagini* 5, Pagina început* 240, Pagină sfârşit* 245. ISSN* 1877-0428 , Limba* EN. Marea

Britanie, Proceeding paper . Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 128, 22 April 2014, Pages 240-245 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814022411

D’Hainaut's Operationalization Model in Mathematics

Procedia - Social and Behavioral Sciences, http://dx.doi.org/ 10.1016/ j.sbspro. 2014.03.232, The

International Conference PSYCHOLOGY AND THE REALITIES OF THE CONTEMPORARY

WORLD – 4th EDITION - PSIWORLD 2013, Volum* 127, Nr.* 127, An* 22 April 2014, Nr. pagini*

5, Pagina început* 159, Pagină sfârşit* 163. ISSN* 1877-0428 , EN. , Marea Britanie , Proceeding

paper . Scopus, ScienceDirect, and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-știință

(ISI Web of Science).

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 127, 22 April 2014, Pages 159-163 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814023234

The Importance of New Tehnologies in Learning Mathematics,

International Conference Social Media in Academia: Research and Theaching (SMART) 2013., www.

smart.2013.edusoft.ro . Printed in December 2013 by Editografica • Bologna (Italy), ISBN 978-88-

7587-686-9. Pag. 197-201. The proceedings of the conference published by Medimond - Monduzzi

Editore, Bologna, Italy. Copyright 2013 by MEDIMOND s.r.l., Via G. Verdi 15/1, 40065 Pianoro

(Bologna), Italy, www.medimond.com • [emailprotected], International Proceeding Division

Proceedings. The proceedings of the conference published by Medimond - Monduzzi Editore, Bologna,

Italy: http://www.medimond.com/proceedings/detail.asp?id=20130607 . It will be indexed by Thomson

Reuters (Conference Proceedings Citation Index). An extended version of the paper, with a structure of

book chapter, can be published in an other BOOK by Springer Verlag.

Use Of Mathematical Content Sheets, 3rd World Conference on Learning, Teaching &

Educational Leadership, Maison N.-D.du Chat d’Oiseau Brusells, Belgium, 25-28, Octomber, 2012,

[emailprotected], Procedia - Social and Behavioural Sciences, Volum 93 ( 2013 ) 1673 –

1680, Scopus, ScienceDirect, and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-știință (ISI

Web of Science). Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 93, 21 October 2013, Pages 1673-1680

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813035453

Demonstration by reducing to absurd, 5th International Conference ”Education Facing

Contemporary World Issuies EDU-WORLD 2012. University of Pitesti, Romania.

http://www.eduworld.ro. Procedia - Social and Behavioural Sciences – Elsevier (www.elsevier.com),

vol. 76, Scopus, Science Direct and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISSI

Web of Science).

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 76, 15 April 2013, Pages 465-469 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813006903

Epistemological and psychological fundamentals of the didactics of science, Conferinta

Internationala Logos Universality Mentality Education Novelty 2013, 10-13 aprilie 2013, Iasi,

Romania. http://conferinta.info/ro/, asociatialumen.ro/tag/conferinta-lumen-2013/;

www.conferinta.info; www.LUMENConference2013; [emailprotected]; Procedia-Social and

Behavioral Sciences, Volum Proceedings ISSI, nr. 92, Elsevier, Procedia - Social and Behavioral

Sciences, Volum 92, 490 – 494, (10 October 2013) indexate in Scopus si ScienceDirect si Thomson

Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science (ISI Web of Science) Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 92, 10 October 2013, Pages 490-494

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813028371

The axiomatic of the didactics of the discipline with use in matematics, 5th World Conference on

Educational Sciences, 05-08 february 2013 Faculty of Economics Sapienza University of Rome, Italy.

[emailprotected], Procedia - Social and Behavioural Sciences – ELSEVIER

(www.elsevier.com), Scopus, Science Direct and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation

Index (ISSI Web of Science). Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 116, 21 February 2014, Pages 4775-4779

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814010416

d) Articole ştiinţifice publicate în reviste BDI

L'efficacité du logiciel GeoGebra dans l'enseignement et l'apprentissage de la géométrie, 94-

111, Le numérique éducatif dans la formation de formateurs en Europe de l’Est, 2015, Montreal:

Canada, CRIFPE, Versiune 091, Bibliotheque et Archives, 978-2-923808-46-8,

http://www.rifeff.org/docs/le-nume%CC%81rique-educatif.pdf

mailto:[emailprotected]

mailto:[emailprotected]

mailto:[emailprotected]

mailto:[emailprotected]

Strategii activ-creatoare în cadrul lecțiilor de geometrie, pag. 449-465, STUDII ȘI

COMUNICĂRI/DIS, Vol. VIII, ACADEMIA ROMÂNĂ, Comitetul Român de Istoria și Filosofia

Științei și Tehnicii - Divizia de Istoria Științei – Editura MEGA, Cluj Napoca, ISBN 1844 – 9220,

http://www.studii.crifst.ro .

The Negative Impact of the Poor Economic Level on the Students’ School Success, The

International Journal of Indian Psychology, Source of Knowledge/ Global Impact factor: 0,363 ISSN 2348-5396 (e) | ISSN: 2349-3429 (p) Volume 3, Issue 1, No.4, DIP: C00363V3I12015 http://www.ijip.in |

October – December, 2015, Pages 103-115. OAJI.net; Directory of Science, DRJI, WZP, Index

Copernicus International, GIF.

http://oaji.net/articles/2015/1170-1445362774.pdf

Strategies for Teaching and Learning of the Vocabulary English Language in Romanian

Schools, International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, Volume 2, Issue 5,

IJIRES 2.5 (2015): pp.344-352, ISSN (Online): 2349–5219, Indexed By Google Scholar, ProQuest,

DOAJ, bing, towerresearch, CiteFactor, SonicRun, JAIDE, UK Index, Yahoo India, Active Search

Results, getCITED, ExactSeekcom, Ebookee.

http://www.ijires.org/index.php/issues?view=publication&task=show&id=107

Heuristic strategies for solving mathematical problems, Journal of Innovation in Psychology,

Education and Didactics, 2015, Volumul 19, Numărul 1, Pagini, 37-50, http://jiped.ub.ro/wp-content/uploads/2015/07 /JIPED_19_1_2015_3.pdf, http://jiped.ub.ro/index.php/arhive/1664

The Relevance of using Heuristic Strategies Problem Solving Strategies in your Math Lessons International Journal of Learning, Teaching and Educational Research , (IJLTER), Vol. 12, No. 2, pp.

15-25, June 2015, (OAJI.net; Directory of Science, DRJI, WZP, Index Copernicus International, GIF ),

http//www.ijlter.org/index.php/ijlter.

The development of strategies heuristics in mathematical problem solving, International Journal of Emerging Technology and Innovative Engineering, (IJETIE), Volume I,

Issue 6, June 2015 (ISSN: 2394 – 6598), Indexed By Google Scholar, ProQuest, DOAJ, bing,

towerresearch, CiteFactor, SonicRun, JAIDE, UK Index, Yahoo India, Active Search Results,

getCITED, ExactSeekcom, Ebookee. http//www.ijetie.org/

Euclidean Geometry and Computers, International Journal of Applied Science and Mathematics

(IJASM), Volume 2, Issue 1, ISSN (Online): 2394-2894, January 2015, Indexed By Google Scholar,

ProQuest, DOAJ, bing, towerresearch, CiteFactor, SonicRun, JAIDE, UK Index, Yahoo India, Active

Search Results, getCITED, ExactSeekcom, Ebookee.

http://www.ijasm.org/administrator/components/com_jresearch/files/publications/IJASM-27_final.pdf

The Importance of Computers with Matlab Software in the Teaching and Learning of Geometry

in Space, International Journal of Mathematical Research, (IJMR), ISSN: 2306-2223 (Online), EN,

Volume 4, No.1, January 2015, Pages: 16-26, Indexed in ULRICHS WEB GLOBAL SERIALS

DIRECTORY (USA); J-Gate (India); Directory of Research Journal Indexing; Pak Directory of open

Access Journals; RePEc (Germany); EDIRC (Economics Departments, Institutes and Research Centers

in the World); LogEc (Access Statistics for Participating RePEc Services); CitEc (It is a service hosted

by the Valencian Economic Research Institute in Spain); INOMICS (Germany); SPZ (Russian); Econ

Biz (Virtual library for economics and Business Studies, Germany); ECONIS (Germany);

Socionet(Russian); ISC (Islamic World Science Citation Center). Monitored by Social Citation Index,

Scopus. http://www.pakinsight.com/pdf-files/IJMR-2015-4%281%29-16-26.pdf

Empirical Research Concerning the Elimination of Violence in Mathematics Lessons, The

International Journal of Indian Psychology, ISSN 2348 - 5396 Volume 2, Issue 2, 2015, Volumul 2,

Numărul 2, Pagini, 137-148, Paper ID: B 00337 V2I22015, http://www.ijip.in, licensee IJIP, OAJI.net;

Directory of Science, DRJI, WZP, Index Copernicus International, GIF.

http://oaji.net/articles/2015/1170-1423573310.pdf

The efficiency of computer use geometric representation and problem solving of the concurrence

in plan International Journal of Innovation in Science and Mathematics (IJISM, Source of

Knowledge), Vol. 2, No. 4, May 2014, Pages 348-355, ISSN: 2347-9051 (Online), EN, New Delhi,

India. Indexed By Google Scholar, ProQuest, DOAJ, bing, towerresearch, CiteFactor, SonicRun,

JAIDE, UK Index, Yahoo India, Active Search Results, getCITED, ExactSeekcom, Ebookee. http://ijism.org/administrator/components/com_jresearch/files/publications/IJISM_168_Final.pdf

Methods of solving Diophantine Equations in Secondary Education in Romania, Science

Journal of Education (SJEDU), Vol. 2, No. 1, February 2014, Pages 22-32, ISSN: 2329-0900 (Print)

ISSN: 2329-0897 (Online), http://www.sciencepublishinggroup.com/j/sjedu. DOI:

10.11648/j.sjedu.20140201.14, http://www.sciencepublishinggroup.com/j/sjedu. Science Publishing

Group 548 FASHION AVENUE, NEW YORK, NY 10018 , U.S.A. , Tel: (001)347-688-8931, Email:

[emailprotected] http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.sjedu.20140201.14.pdf

The Romanian Mathematics and Informatics Education, British Journal of Education, Society

& Behavioural Science, 4(2): 226-240, 2014, ISSN: 2278 – 0998, SCIENCEDOMAIN International

www.sciencedomain.org. 1. ISI Thomson Reuters (Only for ARRB and PCBMB); 2. SCImago Journal

& Country Rank (SJR) (Only for PCBMB); 3. SCOPUS (Only for PCBMB) (Full list of SCOPUS-2013

journals); 4. ProQuest (Screen shot); 5. EBSCOhost (USA) (Mail confirmation link); 6. DOAJ; 7. WZB

database (Berlin, Germany). https://www.researchgate.net/publication/272758543_The_Romanian_Mathematics_and_Informatics_Education

Methods mathematical proof. Deductiv method, Proceedings of the 55th Internațional Scientific

Conference ”100 Years of Iasi Higer Education in Agronomy”, Octomber 23-25, 2012, Lucrări

ştiinţifice. Seria Agronomie (cotata BDI şi recenzată CAB International - Anglia), nr. 56, sub egida

editurii "Ion Ionescu de la Brad", ISSN 1454-7414. http://www.revagrois.ro/PDF/2012-s/paper/2012-55%28s%29-

41-en.pdf

Establishment Of Cognitive Functions Trough Mathematical Education, The 9th eLearning and

Software for Education Conference - eLSE 2013.”Quality and efficiency in e-learning”,

http://www.elseconference.eu organized by the Romanian Advanced Distributed Learning Association

will be held in Bucharest, April 25th - 26th, 2013. http://www.europeana.eu/portal/record/9200419/BibliographicResource_3000125922569.html,

The development of operational thinking through mathematics clases, Universitatea din Bacău,

D.P.P.D, Studii şi cercetări ştiinţifice, nr. 13/2009, p. 154-166. ISSN-9866.

http://jiped.ub.ro/wp-content/uploads/2013/11/SCS_13_2009_17.pdf

Resolving mathematics problems, 9 th International Conferince ” Science of Education,

Dinamic and Perspective” Analele Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, Tomul VI, 2009, p. 651-

661

The axiom of the discipline didactics and its use in matematics, Analele Universității din

Oradea, Sesiunea de Comunicări Științifice cu participare internațională ”Mentoratul între profesiune

și artă” Nr. 12/2008.

http://jiped.ub.ro/wp-content/uploads/2013/11/SCS_12_2008_22.pdf

Theorems, Conferinţa Naţională de matematică şi informatică „CNMI 07”, 16-17 septembrie

2007. Universitatea din Bacău, Facultatea de ştiinţe, Catedra de matematică şi informatică, p. 97-115

mailto:[emailprotected]

Building pedagogical paradigm of specialty didactics in mathematics disciplines, Sesiunea de

comunicări ştiinţifice „Schimbări de paradigmă în ştiinţele educaţiei”, Universitatea „1 Decembrie

1918”, DPPD, Alba Iulia/2007, ISSN 1842 – 9807, p. 267-283.

4. Publicații in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferințe internaționale de

specialitate

a) La manifestări ştiinţifice internaţionale

The model object-product-cognitive operation through mathematical education

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 163, Pages 132 – 141 (19 December 2014),

International Conference on COMMUNICATION AND EDUCATION IN KNOWLEDGE SOCIETY,

Nr. pagini* 9, Pagina început* 132, Pagină sfârşit* 141. ISSN* 1877-0428 , Limba* EN. Marea

Britanie, Proceeding paper . 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the

CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/). Peer review under the responsibility of

the West University of Timisoara. Scopus, ScienceDirect, and Thomson Reuters Conference Proceedings

Citation Index-știință (ISI Web of Science). Procedia - Social and Behavioral Sciences 163, (19 December 2014 ), Pages 132 – 141

The Contribution of the New Technologies to Learning Mathematics

Procedia - Social and Behavioral Sciences, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.150,

International Conference: EDUCATION AND PSYCHOLOGY CHALLENGES - TEACHERS FOR

THE KNOWLEDGE SOCIETY – 2nd EDITION EPC – TKS 2013. Volum Nr.* 128, An* 22 April

2014, Nr. pagini* 5, Pagina început* 240, Pagină sfârşit* 245. ISSN* 1877-0428 , Limba* EN. Marea

Britanie, Proceeding paper . Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 128, 22 April 2014, Pages 240-245

D’Hainaut's Operationalization Model in Mathematics

Procedia - Social and Behavioral Sciences, http://dx.doi.org/ 10.1016/ j.sbspro. 2014.03.232, The

International Conference PSYCHOLOGY AND THE REALITIES OF THE CONTEMPORARY

WORLD – 4th EDITION - PSIWORLD 2013, Volum* 127, Nr.* 127, An* 22 April 2014, Nr. pagini*

5, Pagina început* 159, Pagină sfârşit* 163. ISSN* 1877-0428 , EN. , Marea Britanie , Proceeding

paper . Scopus, ScienceDirect, and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-știință

(ISI Web of Science). Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 127, 22 April 2014, Pages 159-163

The Importance of New Tehnologies in Learning Mathematics, International Conference Social

Media in Academia: Research and Theaching (SMART) 2013., www. smart.2013.edusoft.ro . Printed in

December 2013 by Editografica • Bologna (Italy), ISBN 978-88-7587-686-9. Pag. 197-201. The

proceedings of the conference published by Medimond - Monduzzi Editore, Bologna, Italy. Copyright

2013 by MEDIMOND s.r.l., Via G. Verdi 15/1, 40065 Pianoro (Bologna), Italy, www.medimond.com •

[emailprotected], International Proceeding Division Proceedings. The proceedings of the

conference published by Medimond - Monduzzi Editore, Bologna, Italy:

http://www.medimond.com/proceedings/detail.asp?id=20130607 . It will be indexed by Thomson Reuters

(Conference Proceedings Citation Index). An extended version of the paper, with a structure of book

chapter, can be published in an other BOOK by Springer Verlag.

Use Of Mathematical Content Sheets, 3rd World Conference on Learning, Teaching &

Educational Leadership, Maison N.-D.du Chat d’Oiseau Brusells, Belgium, 25-28, Octomber, 2012,

[emailprotected], Procedia - Social and Behavioural Sciences, Volum 93 ( 2013 ) 1673 –

1680, Scopus, ScienceDirect, and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-știință (ISI

Web of Science). Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 93, 21 October 2013, Pages 1673-1680

mailto:[emailprotected]

mailto:[emailprotected]

Demonstration by reducing to absurd, 5th International Conference ”Education Facing

Contemporary World Issuies”EDU-WORLD 2012. University of Pitesti, Romania.

http://www.eduworld.ro. Procedia - Social and Behavioural Sciences – Elsevier (www.elsevier.com),

vol. 76, Scopus, Science Direct and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISSI

Web of Science).

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 76, 15 April 2013, Pages 465-469

Epistemological and psychological fundamentals of the didactics of science, Conferinta

Internationala Logos Universality Mentality Education Novelty 2013, 10-13 aprilie 2013, Iasi,

Romania. http://conferinta.info/ro/, asociatialumen.ro/tag/conferinta-lumen-2013/;

www.conferinta.info; www.LUMENConference2013; [emailprotected]; Procedia-Social and

Behavioral Sciences, Volum Proceedings ISSI, nr. 92, Elsevier, Procedia - Social and Behavioral

Sciences, Volum 92, 490 – 494, (10 October 2013) indexate in Scopus si ScienceDirect si Thomson

Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science (ISI Web of Science) Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 92, 10 October 2013, Pages 490-494

The axiomatic of the didactics of the discipline with use in matematics, 5th World Conference on

Educational Sciences, 05-08 february 2013 Faculty of Economics Sapienza University of Rome, Italy.

[emailprotected], Procedia - Social and Behavioural Sciences – ELSEVIER (www.elsevier.com),

Scopus, Science Direct and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISSI Web of

Science). Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 116, 21 February 2014, Pages 4775-4779

b) La manifestări ştiinţifice naţionale, cu participare internaţională

The efficiency of computers with Maple software in the teaching and learning of plane geometry,

The Second International Conference, Social Media in Academia: Research and Teaching,

SMART2014, Timișoara, september, 17-20, 2014

http://www.medimond.com/proceedings/moreinfo/20140918_index.pdf

Experimental research on the effects on learning geometry, The 22nd Conference on applied

and industrial mathematics, CAIM, Bacău, september 18-21, 2014

Discipline didactics in the context of the educational systems, The 22nd Conference on applied

and industrial mathematics, CAIM, Bacău, september 18-21, 2014

http://www.ub.ro/files/facultati/stiinte/cercetare_stiinte/book_abs-final.pdf

L’efficacité de l’utilisation du logiciel Geogebra dans l’enseignement de la géométrie

Simpozionul Internațional, Réseau international francophone des établissem*nts de formation de

formateurs, RIFEFF, cu tema Le numérique éducatif dans la formation de formateurs en Europe de l’Est

, UAIC Iași, 23 - 24 octombrie 2014.

Methods of demonstrating the collinearity of points in space, The 6th International Conference

Edu World 2014 “Education Facing Contemporary World Issues”, Pitești, 7th - 9th November.

Advantages and risks of the use of modern teaching, learning and assessment means, Second

International Conference on Natural and Anthropic Risks, ICNAR2014, 04-07 June, 2014, Bacau,

ROMANIA

http://archives.auf.org/159/2/publication-icnar-2014.pdf

Methods of demonstrating concurrence in plan, International Conference on Sciences of

Education at Suceava, on June, 12-13, 2014, ROMANIA

mailto:[emailprotected]

mailto:[emailprotected]

The elementary methods of solving diophantine equations, International Conference "Modernity

and competitiveness in Education ", May 31, 2014, Polytechnic University of Bucharest, ROMANIA

Methods of demonstrating concurrence in space, International Conference "Modernity and

competitiveness in Education ", May 31, 2014, Polytechnic University of Bucharest, ROMANIA

The analytical-synthetic presentation of the psycho-pedagogical paradigm of discipline didactics

International Scientific Conference from Theory to Inquiry in Social Sciinces - LUMEN 2014, April 10-

12, 2014, Iasi, ROMANIA

The Contribution of the New Technologies to Learning Mathematics, The International

Conference Education and Psychology Challenges - Teachers for the Knowledge Society – 2nd edition

(EPC – TKS 2013), 24–27 october 2013, Prahova Valley – Romania.

http://edupsy.ro/;[emailprotected].

The model object-product-cognitive operation through mathematical education, The

International Conference Communication and Education in Knowledge Society, West University of

Timisoara the Faculty of Political Sciences, Philosophy and Communication Sciences, Department of

Educational Sciences of the Faculty of Sociology and Psychology Teacher Training Timis, edition I,

Timisoara, Romania, 7 to 9 November 2013 (CESC 2013) https://sites.google.com/site/cescuvt/english .

The axiomatic of the didactics of the discipline with use in matematics, 5th World Conference on

Educational Sciences, 05-08 february 2013 Faculty of Economics Sapienza University of Rome, Italy.

Demonstration through judgments and reasonings, Troisieme colloque francofone

PLUridisciplinaire sur le Materiaux l’Enviroronment et l’Electronique, Universite “Vasile Alecsandri”

de Bacău, 22-25 Mai, 2013, Proceedings of francofone multidisciplinary Colloquium on Materials,

Environment and Electronics PLUMEE 2013 , pag 158-164.

Building Learning skills characteristic of Mathematics, 8th edition of ”Gheorghe Vranceanu”

National Conference on Mathematics and Informatics at the University ”Vasile Alecsandri” of Bacău,

Faculty of Sciences, Departament Mathematics, Informatics and Education Sciences, 31 Mai 2013.

The axiomatic of the didactics of the discipline with use in matematics, 5th World Conference on

Educational Sciences, 05-08 february 2013 Faculty of Economics Sapienza University of Rome, Italy.

Problems solving strategies of teaching mathematics in primary school, International Conference

professional development of teachers from kindergarten and primary school, Iasi, 15-18, November,

2012.

Use Of Mathematical Content Sheets, 3rd World Conference on Learning, Teaching &

Educational Leadership, Maison N.-D.du Chat d’Oiseau Brusells, Belgium, 25-28, Octomber, 2012,

Demonstration by reducing to absurd, Universitatea din Oradea, Sesiunea de Comunicări

Ştiinţifice cu participare internaţională ” Educația pentru toți – o școală pentru fiecare”, 26-28 Mai 2011

Contenus curriculaires de l’instruction dans les disciplines des mathematiques, Analele

Universității din Oradea, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională ” Conținuturi

curriculare moderne în educația modernă”, Nr. 8/2010.

c) La manifestări ştiinţifice naţionale

mailto:[emailprotected]

Metode de demonstrație matematică. Inducția matematică, Conferința Națională de Didactică

”Problematizări în didactica generală și didacticile speciale”, Predeal, 19-21 septembrie, 2012.

Managementul informațiilor pentru o învățare eficientă în rezolvarea problemelor de

matematică,Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Conferința Științifică ”Stil de viață, valori și

atitudini”, Ediția a II-a, 3-6 aprilie 2012.

Metoda reducerii la absurd (aplicabilă în geometria gimnazială), Universitatea ”Al. I. Cuza” din

Iași, Asociația Cultural-Științifică ”Vasile Pogor”, Iași, Ediția a II-a, 26 noiembrie 2011.

d) Alte articole publicate în reviste românești

Nr.

Crt.

Denumirea lucrării Date bibliografice

1. Probleme de concurenţă

rezolvate cu ajutorul

transformărilor

geometrice

Articol metodic publicat în revista „Să înţelegem ştiinţa” Bacău,

nr.2-3/2000, p. 18-23

2. Metodologia predării –

învăţării - evaluării

construcţiilor geometrice

cu rigla şi compasul

Sesiunea ştiinţifică omagială consacrată personalităţii şi operei

matematice a acad. Prof. Gheorghe Vrănceanu, (Centenar 1990-

2000), 27-29 octombrie, Bacău 2000,

p.45-50

3. Metodica predării-

învăţării conceptului de

număr în şcoală

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Competenţă şi performanţă în

învăţământ” 16-17 Martie 2001, Universitatea din Bacău. D.P.P.D

Colegi l universitar de institutori, p. 75-80

4. Metodica predării

reprezentărilor

geometrice

Articol metodic publicat în „Revista de matematică, fizică,

informatică” Bacău, nr.4-5/2001, p. 12-17

5. Utilizarea numerelor

complexe în geometrie

Articol metodic publicat în revista „Să înţelegem ştiinţa” Bacău,

nr.15-16/2001, p. 16-21

6. Metode ale geometriei

sintetice pentru stabilirea

coliniarităţii a trei puncte

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Competenţă şi performanţă în

învăţământ” 16-17 Martie 2001, Universitatea din Bacău. D.P.P.D

Colegiul universitar de institutori, p. 75-80

7. Probleme de mişcare Lucrările seminarului Didactica matematicii, Vol. 20 (2002) p. 125-

134, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

8. Probleme metodice în

concursul de ocupare a

catedrelor vacante

Articol metodic publicat în revista „Să înţelegem ştiinţa” Bacău,

nr.4-5/2002, p. 18-23

9. Metodologia rezolvării

problemelor de

aritmetică

Articol metodic publicat în „Revista de matematică, fizică,

informatică” Bacău, nr.11-12/2002,p. 15-23

10. Variante de subiecte

pentru definitivat şi

gradul II institutori-

învăţători

Articol metodic publicat în „Revista de matematică, fizică,

informatică” Bacău, nr.13-14/2003, p. 12-17

11. Metode de demonstraţie

a problemelor de

geometrie

Articol metodic publicat în revista „Olimpiada de matematică

”C.C.D., I.S.J. Braşov, nr.4/2003, p. 32-38

12. Metodica predării

problemelor de

geometrie

Articol metodic publicat în „Revista de matematică, fizică,

informatică” Bacău, nr.14-15/2004, p. 2-7

13. Metodica predării

problemelor de

concurenţă a unor drepte

într-un tetraedru

Articol metodic publicat în „Revista de matematică, fizică,

informatică” Bacău, nr.17-18/2004, p. 18-23

14. Evaluarea rezultatelor

şcolare

Articol metodic publicat în revista de teorie şi practică educaţională

„Didactica Pro…” Chişinău nr. 6 (34), 2005, p.32-39

15. Paradigma proiectării

curriculare

Simpozion Naţional „Tendinţe contemporane în metodologia de

realizare a lecţiei”16 aprilie 2005. Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, p.

95-99

16. Noţiunea de problemă,

situaţie problemă,

problematizarea.

Articol metodic publicat în „Revista de matematică, fizică,

informatică” Bacău, nr.44-45/2005, p. 2-7

17. Paradigma didacticii

disciplinei

Simpozion Naţional „Metode ale procesului evaluativ în şcoală”,

11iunie 2005. Universitatea din Bacău, D.P.P.D,Studii şi cercetări

ştiinţifice, nr. 8, p. 97-105

18. Metoda demonstraţiei în

lecţiile de matematică

Simpozion Naţional „Strategii de învăţare şi standarde de

competenţă profesională”, 28 octombrie 2006. Universitatea din

Bacău, D.P.P.D,Studii şi cercetări ştiinţifice, nr. 10, p. 97-105

19. Folosirea fişelor cu

conţinut matematic

Articol metodic publicat în „Revista de matematică, fizică,

informatică, astronomie” Bacău, nr.50-51/2006, p. 1-8.

20. The forming of

mathematical

notions and concept

Universitatea din Bacău, D.P.P.D,Studii şi cercetări ştiinţifice, nr.

10/2006, p. 185-195.

Lector universitar doctor,

LUPU COSTICĂ

Lista de lucrări ştiinţifice - ub.roƒrilor_ştiin... · International Journal of Indian Psychology/IJIP, Source of Knowledge/ Global Impact factor: 0,363 | ISSN 2348-5396, Volume - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated:

Views: 6385

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.